|

شرکت حمل و نقل شایسته بار

حمل تخصصی کالا به تمامی نقاط کشور

سرعت - اطمینان - امنیت - کیفیت

|

شرکت حمل و نقل شایسته بار

حمل تخصصی کالا به تمامی نقاط کشور

سرعت - اطمینان - امنیت - کیفیت

// شرکت حمل و نقل شایسته بار //


بخشی از عملکرد شرکت حمل و نقل شایسته بار
نام پروژه نام کارفرما تعداد سرویس سال اجرائی پروژه
خط انتقال نفت آبادان ـ ری موسسه نیروگستر 2700 سرویس 89 - 90
خط انتقال آب قم ـ گلپایگان موسسه اروندان 1500 سرویس 88 - 89
خط ا نتقال آب قم ـ گلپایگان موسسه علی ابن ابیطالب 700 سرویس 88 - 89
خط ا نتقال آب قم ـ گلپایگان موسسه صاحب الزمان 500 سرویس 88 - 89
طرح الغدیر خوزستان موسسه نیروگستر 4000 سرویس 90 - 91
پروژه خط دهم سراسری موسسه اروندان 300 سرویس 91
حمل روغن مایع در سطح کشور کارخانه بهشهر 500 سرویس 92
طرح الغدیر خوزستان موسسه نیروگستر 2000 سرویس 91 - 92 - 93
پروژه خط انتقال 48اینچ گازنفت شهر موسسه نیروگستر 2500 سرویس 91 - 92
پروژه آب یزد موسسه نیروگستر 400 سرویس 93 - 94
پروژه خط انتقال آب صنایع لوله 1600 شرکت انتقال آب خلیج فارس 1250 سرویس 94
پروژه خط انتقال نفت نائین شرکت دانیال پترو 500 سرویس 94
پروژه آب شیراز موسسه نیروگستر 250 سرویس 94 - 95
پروژه مرکزتجاری 330هزارمتری کرمان شرکت سرمایه گذاری صاروج پارس 1200 سرویس 94 - 95
حمل شناورهای نیروهای مسلح صنایع دریائی شهید توحیدی 300 سرویس 92 درحال اجرا
پروژه خط انتقال 56اینچ گازخط ششم شرکت پایندان 1000 سروس 95 درحال اجرا
پروژه خط انتقال آب تهران شرکت لوله سازی سدید 2000 سرویس 94درحال اجرا
پروژه خط انتقال آب هرمزگان شرکت لوله سازی سدید 500 سرویس سال 96
پروژه های شرکت بتاکو شرکت بتاکو 600 سرویس 96 درحال اجرا
پروژه انتقال آب گرمسیری قرارگاه خاتم 2000 سرویس 96
پروژه خط انتقال آب خلیج فارس قطعه2 شرکت 115 400 سرویس 97 درحال اجرا
حمل موادغذائی باکامیون یخچالی نیروی انتظامی (ناجا) 300 سرویس 97 درحال اجرا
پروژه خط انتقال آب خلیج فارس شرکت لوله سازی سدید 3000 سرویس 97 درحال اجرا
پروژه خط انتقال گاز 56اینچ بندبلند موسسه نیروگستر 2000 سرویس 98 درحال اجراء